Apr 13. 2017Monika Vavříková

CIO Grand Prix 2017 ocenění

CIO Business World každoročně vyhlašuje soutěž jejíž smyslem je vyzdvihnout nejvýznamnější události z oboru moderních technologií a komunikací, jako například zajímavou interní událost ve firmě, mimořádný zákaznický projekt, unikátní implementaci ICT řešení, či počin, který firma považuje za významný a je na něj hrdá.

Sesterské společnosti AspectWorks a GuideVision se rozhodly o toto ocenění bojovat. Který projekt ale zvolit? Volba byla víceméně jasná. Společnost AspectWorks se rozhodla bojovat o ocenění „Zákaznického řešení“ – Implementace řešení pro řízení projektů na CRM platformě Salesforce pro společnost Deimos. GuideVision pak „Projekt, Implementace ICT“ – Implementace procesu „HR Recruitment“ na platformě ServiceNow ve společnosti ČLH provozující síť lékáren Dr.Max.

Jsme potěšeni, že obě společnosti ocenění CIO Grand Prix 2017 získaly.

CIO_GrandPrix-logo_2017-sirka

O co vlastně šlo si řekneme na následujících řádcích:

Implementace procesu „HR Recruitment“ na platformě ServiceNow ve společnosti ČLH provozující síť lékáren Dr.Max

V tomto projektu se jednalo o implementaci end-to-end procesu náboru nových zaměstnanců do farmaceutické společnosti působící v silně konkurenčním prostředí, což se odráží i na trhu práce a na možnostech získávání nových zaměstnanců.

Nové end-to-end řešení náborového procesu na platformě ServiceNow propojuje a do značné míry automatizuje jednotlivé subprocesy (agendy) a jejich činnosti:

 • Správa pracovních pozic (pracovní náplň, benefity atd.).
 • Vypisování volných pracovních míst vč. upřesnění podmínek konkrétního místa.
 • Vytváření inzerátů a jejich publikování na veřejném portále, jehož součástí je i kontaktní formulář.
 • Několikastupňové vyhodnocování žádostí zakončené rozhodnutím o přijetí/zamítnutí.
 • Nástup nového zaměstnance, jehož obsahem je vyřízení všech pracovněprávních náležitostí.
 • Praxe studentů farmaceutických škol.

 Co bychom na projektu vyzdvihli?

Všechny subprocesy sdílejí jednotnou datovou základnu a jsou implementovány na společné technologické platformě:

 • Nedochází k žádným duplicitám ve shromažďování dat; data z jednoho subprocesu jsou efektivně „přepoužita“ v navazujících subprocesech.
 • Jednotlivé činnosti jsou automatizovány, zejména předávání úkolů mezi různými organizačními jednotkami v různých lokalitách, organizace jednotlivých kol přijímacích pohovorů vč. pozvánek pro účastníky atd.
 • Vyřízení jednotlivých činností má určené termíny, jež jsou sledovány a jejich potenciální či skutečné nedodržení automaticky notifikováno.
 • Celý proces je konzistentní a strukturovaný, není možné žádnou činnost omylem vynechat
 • Manažerské dashboardy a real-time reporting informují o aktuálním stavu každého subprocesu.
 • Každý subproces (agenda) má svůj podrobný procesní popis, jež je dostupný uživateli přímo v nástroji.

Vysoká efektivita náborového procesu se projevuje nejen ve spokojenosti interních zaměstnanců, kteří s tímto řešením pracují, ale rovněž se odráží v ochotě uchazečů pracovat právě pro lékárny Dr.Max. Trh práce je v tomto segmentu vysoce konkurenční a každý uchazeč se rozhoduje mezi nabídkami různých potenciálních zaměstnavatelů. Profesionalita náborového procesu tak může být pro uchazeče rozhodujícím aspektem.

Toto řešení je používáno rovněž pro organizaci praxí studentů farmaceutických škol, a to od evidence volných míst na lékárnách až po jejich obsazení vhodným zájemcem.

O Implementace řešení pro řízení projektů na CRM platformě Salesforce pro společnost Deimos se dovíte na stránkách AspectWorks zde.

Post a Comment

Your email address will not be published.

 • This field is required
 • This field is required
 • This field is required